PTMJSC

PTM trong tim tôi

PTM trong tim tôi

"Tiếng Nhật thật khó

Phải đâu chuyện đùa

Muốn giỏi tiếng Nhật

Đến Việt-Nhật cơ

Thầy cô nhiệt tình

Ân cần chỉ bảo

Nhiệt huyết với nghề

Thương yêu học viên

Cùng bên cán bộ

Nhiệt tình giúp đỡ

Bao nhiêu khó khăn

Tận tình chỉ bảo

Học viên trung tâm

Thân thiện gần gũi

Sống chung mái nhà

Luôn giúp đỡ nhau

Vượt qua khó khăn

Cùng nhau cố gắng

Bao nhiêu kỉ niệm

Ở mái nhà chung

Sẽ luôn ghi nhớ

Tận sâu trong tim

Tiếng Nhật thật khó

Nhưng mà thật vui

Ai yêu tiếng Nhật

Thì học được thôi!!!!!

Phạm Thị Ngọc Anh - Thực Tập Sinh xuất cảnh tháng 8/2017