PTMJSC

Đã có 122 bệnh nhân nhiễm covid-19 được điều trị khỏi

Đến chiều ngày 07/04, đã có thêm 27 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số đó có 20 người Việt Nam và 7 người nước ngoài. Như vậy đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh. 

 

Danh sách bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có 10 bệnh nhân người Việt Nam và 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp đã âm tính với Covid-19, bao gồm: 

 • Bệnh nhân số 21 (nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp)

 • Bệnh nhân số 84 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 111 (nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 116 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 136 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 192 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 197 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 200 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 222 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

 

Bệnh viện dã chiến Củ Chi trong ngày hôm nay cũng có 2 bệnh nhân nước ngoài và 2 bệnh nhân Việt Nam khỏi bệnh. 

 • Bệnh nhân số 95 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 96 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 119 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ)

 • Bệnh nhân số 120 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Canada).

 

4 bệnh nhân điều trị tại Cần Giờ cũng đã được công bố khỏi bệnh bao gồm: 

 • Bệnh nhân số 98 ( nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh)

 • Bệnh nhân số 142 (nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

 • Bệnh nhân số 159 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Brazil)

 • Bệnh nhân số 160 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại các địa phương khác cũng có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh

Ngoài ra, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Huế, Bến Tre cũng có rất nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

 • Bệnh nhân 150 (nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

 • Bệnh nhân 30 (nữ, 66 tuổi, quốc tịch Anh), bệnh nhân 31 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế. 

 • Bệnh nhân 101 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 102 (nữ, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 103 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 104 (nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Đồng Tháp.

 • Bệnh nhân 123 (nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

27 trường hợp này sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi trong 14 ngày tới.